Akcie v roku 2016 Túlačka a Mikuláš v prírode sme zorganizovali s finančnou podporou obce Uhrovec.

Plán akcií KST Kamarát Uhrovec na rok 2017


sobota 20.5. Lazy v Javorníkoch - celodenný výlet spoločným autobusom

9.6. SELENE – nočný pochod a stretnutie na chate Brezová (XV. ročník)
(turistika denná od 11. h, na Selene zraz o 18.00 h pri chate)

24.6. Majstrovstvá vo varení halušiek na chate H-Aluška nad Radošinou (IV. ročník)
(príchod na chatu v piatok večer, v sobotu o 9.00 turistika, o 16.00 súťaž)

6.-9.7. II. Medzinárodný zraz turistov – DUCHONKA 2017
Slovenský zraz turistov, Regionálny zraz turistov RR KST Topoľčany


Júl - august – brigády na NCH K prameňom Bebravy a na Bielických bahnách

19. (12.) 8. Kopaničiarska 10-tka (IV. ročník) – Myjavské kopanice v okolí Jablonky

16.9. Uhrovská 20-tka cez Rokoš (IV. ročník)
(odchod z Uhrovca do Omastinej o 9.40 h autobusom SAD)

1.10. TÚLAČKA v Uhrovskej doline (VI. ročník, celkovo XXIII. ročník Túlačky)

28.10. Dušičkový výstup na Žarnov a Brezovú (IV. ročník) – zraz na Ľubianke o 10.00 h

3.12. MIKULÁŠ v prírode (XVI. ročník)– výročná členská schôdza

Ďalšie akcie budeme aktuálne dopĺňať! Viac informácií u vedúcej 0918 514 638
alebo aktuálne na facebooku KST Kamarát