Akcie v roku 2016 Túlačka a Mikuláš v prírode sme zorganizovali s finančnou podporou obce Uhrovec.

Plán akcií KST Kamarát Uhrovec na rok 2018Ďalšie akcie budeme aktuálne dopĺňať! Viac informácií u vedúcej 0918 514 638
alebo aktuálne na facebooku KST Kamarát