Kalendár akcií v roku 2016

 


3.12. XV. MIKULÁŠ v prírode – výročná členská schôdza VIAC

 Ďalšie akcie budeme aktuálne dopĺňať! Viac informácií u vedúcej 0918 514 638!