17.03. 2010
Beseda o vtákoch so Stanislavom Harvančíkom

Marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti mestská knižnica na moje odporúčanie pozvala širokú verejnosť na besedu so Stanislavom Harvančíkom – vtáčkarom, ochrancom prírody, fotografom a spisovateľom (na foto v sede). Za posledné tri roky vydal tento Partizánčan dve reprezentačné publikácie – o dravých vtákoch Slovenska a v minulom roku knihu Sovy Slovenska vo fotografii.

Na besedu nás celkom prišlo len pätnásť, z toho šiesti z Klubu Kamarát. Záujem Partizánčanov svedčí o ich mentalite a prioritách... So Stanom Harvančíkom sme samozrejme nehovorili len o tom, ako sa v dnešných časoch ťažko rodia takéto finančne nákladné, no kvalitné publikácie, ale najmä o vtákoch – nielen tých žijúcich v regióne. Tak sme sa napríklad dozvedeli, že na Ponitrí hniezdi osem párov orla, alebo že výr skalný hniezdi priamo na území mesta. Za potešujúci označil návrat sokola sťahovavého do regiónu Ponitria, ktorý sa vytratil zo Slovenska takmer na tridsať rokov.

Zaujímali sme sa aj o to, ako sa mu podarilo urobiť také unikátne zábery, o ktoré majú záujem aj iné vydavateľstvá, a ktoré sa pravidelne objavujú aj v prestížnom časopise KST – Krásy Slovenska. O Stanislavovi Harvančíkovi, ktorý spojil svoje zamestnanie zoológa v Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s celoživotným koníčkom, sme sa dozvedeli, že je aj rybárom aj poľovníkom. Spolu s ním prišli na besedu aj jeho skalní kamaráti z Partizánskeho – Ladislav Šnírer a Andrej Dúbravský, ktorí s ním pozorujú vtáky od detstva.

Pred zanietenou, stále akosi nedocenenou prácou nášho spolurodáka „skladáme klobúk“. Dvojhodinová beseda potešila najmä tých, ktorí majú o prírodu skutočný záujem. A tých je z roka na rok menej. Žiaľ... Potvrdil to i Stanislav Harvančík, ktorý spolu so svojimi priateľmi konštatoval, že v Partizánskom nemajú svojich nasledovníkov. Mládež jednoducho nemá o vtákov a o prírodu všeobecne záujem. Preto skôr smutne ako humorne vyznela jeho poznámka, že „ nech len sedia doma pri počítačoch, aspoň v lese nebudú rušiť hniezdiacich vtákov.. .“

Ala

P.S.: Obidve knihy mám aj s venovaním, sú k dispozícii všetkým turistom z klubu.

 

 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com