21.03. 2010
V prírodnej rezervácii Veľký vrch

Trasa: Malé Kršteňany (obecný úrad) - kameňolom - náučný chodník pod Veľkým vrchom - Veľký vrch (456 m) - poľná cesta medzi Veľkými a Malými Kršteňanmi - nábrežie rieky Nitry - Partizánske = 10 km (4,30 h)

Turistika formou autobusových zájazdov do atraktívnych slovenských lokalít je len pre „bohaté“ deti. A keďže záujem o pomerne drahý výlet do Malých Karpát mali len deti z „chudobných“ rodín (lebo tie z tých bohatých o turistiku záujem nemajú – sedia len pri počítačoch a mobiloch), rozhodla som sa „investovať“ inak... a pozvať detských záujemcov na prvú jarnú turistiku do blízkeho okolia, kde to nestojí nič. Iba mňa voľný čas. Navyše po troch rokoch sa nám opäť zopakovala situácia, keď naši aktívni turisti zo základných škôl odišli na stredné školy – a tým záujem o turistiku stratili... Ľúto mi je, že už nechodí s nami Miňo Prokop, Veronika Harcegová, Matúš Rihár, ale ani Janko Valášek a Marek Šúror, ktorí už dávajú prednosť iným aktivitám a príroda ide akosi bokom...

Z pätnástich prisľúbených záujemcov nakoniec prišli len desiati. Presne o pol druhej sme vystúpili z autobusu SAD a ešte nasýtení nedeľňajším obedom šľapali povedľa kameňolomu na Veľký vrch. Všetky deti boli nováčikmi. Boli tu po prvýkrát a ani nevedeli, (ako ani dvaja riaditelia a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých sme stretli na vrchole), že tu nejaký náučný chodník popod skaly vôbec je... Náročný výstup pomedzi skaly však zvládli na jednotku. Obzvlášť Katka, Nikolka a Marek Riharovci skákali po skalách ako kamzíky a pokojne by mohli konkurovať aj skalolezcom, ktorých tu bolo ako maku. Obloha stále hrozila dažďom, takže sme na vrchole nevyčkali ani pútnikov z Malých Krštenian. Tých sme stretli cestou dolu smerom k Veľkým Kršteňanom. Po prvýkrát tu mladí i starí zo spomínaných obcí zorganizovali krížovú cestu. Svojich hlučných turistov som nechala na chvíľu s Vladkom, kým som modlenie veriacich v prírode odfotila do novín, a pokračovali sme po vystužkovanej a obrázkami krížovej cesty vyznačenej trase až do Malých Krštenian. Na posledných 50 metroch v poli okolo hnojiska sme sa zamazali ako svinky. Autobus MHD nám však na zastávke v obci vôbec nezastavil, takže napriek frfľaniu turistov-začiatočníkov sme išli domov povedľa rieky Nitry nakoniec pešo.

Ala

 

 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com