27.03. 2010
Tridsať stromov pre mesto ako dar

Náš klub ako občianske združenie má vo svojich stanovách nielen organizovanie pravidelných výletov do prírody pre deti i dospelých, spoznávanie kultúrneho dedičstva a krás Slovenska i rodného kraja, ale aj environmentálnu výchovu, ekologické aktivity a ochranu životného prostredia. S myšlienkou darovať mestu Partizánske tridsať mladých smrekovcov prišli naši odborní garanti Vlado Dobiaš a Mima Sivá, ktorí pracujú v Piešťanoch vo firme zaoberajúcej sa projektami výsadby verejnej zelene a záhradnou architektúrou. Vraj majú možnosť dostať nejaké stromčeky od firmy, tak sa rozhodli venovať ich mestu, kde plánujú začať spoločný život...

Miesto pre novú výsadbu nám určila Anna Csollárová z oddelenia životného prostredia MsÚ – úplne náhodou sa novým domovom stromčekov z Piešťan stalo sídlisko Luhy - prázdna trávnatá plocha pri sútoku riek Nitry a Belanky, priamo pod oknami činžiaku Vlada a Mimy. Nešlo len o iniciatívu klubu darovať mladé stromčeky, ale ich aj správne a čo najskôr vysadiť. Kompost a drevené koly zabezpečilo mesto, ostatné sme si - desať detí a desať dospelých - museli urobiť sami. Vykopať potrebný počet jám a priniesť sedemdesiat vedier vody priamo z rieky nebolo až tak ľahké. Všetci, najmä však deti, zvládli práce s nadšením a každé sa stalo krstným rodičom stromčeka. Mysleli sme si, že ich to v prvých hodinách prestane baviť, ale mýlili sme sa. Makali aj popoludní. Obzvlášť treba pochváliť nových kamarátov Katku, Nikolku, Máriu, Mareka, Braňa a Matúša Rihárovcov, ktorí mali energie na rozdávanie. Veľmi dobre všetkým padla výborná kapustnica, ktorú vlastnoručne navarila, priniesla a porciovala naša členka Mária Balážová so svojím synom Petrom, šéfom Vydavateľstva Espero. Obaja si dokonca aj sami zasadili strom. Celodenná, vyše sedemhodinová brigáda skončila nielen náročným zatĺkaním kolov a uväzovaním stromčekov, ale najmä predsavzatím, že o nové stromčeky sa budeme aj po celý rok starať, teraz na začiatku najmä zalievať. Chceme veriť, že ľuďom z Luhov bude záležať na tom, aby stromy nezničili vandali či hrajúce sa deti, alebo aby nepadli za obeť bezohľadným koscom trávy...

Ala

Ďakujem všetkým obetavým kamarátom, najmä však Vladkovi a Mime, ktorí vynaložili najväčšiu námahu, mali najviac starostí s prípravou stromov v kontajneroch, ich naložením, dovezením, vyložením, pričom väčšinu z nich aj vlastnoručne vysadili...

Ďalej ďakujem členom výboru KST Kamarát

Peťkovi Borszékovi
Ale Dobiašovej
Emilovi Benkovi
Majke Krištofovej

ostatným dospelákom

Mirovi Jančichovi
Janke Rotterovej

DEŤOM

Dominike Krištofovej
Miške Raučinovej
Marekovi Šútorovi
a súrodencom Rihárovcom: Katke, Nikole, Márii, Marekovi, Braňovi, Matúšovi a Martinovi.

 

 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com