8. mája 2010 
Značenie nového náučného chodníka v Klátovej Novej Vsi 


Aby sme mohli vyčistiť  desať metrov lesného chodníka od trniny a šípok, potrebovali sme povolenia od Lesov SR, urbáru i Správy CHKO Ponitrie. Užila som si pravú  slovenskú byrokraciu... Odo mňa starší turisti mi povedali, že načo som to oznamovala a pýtala povolenie, mala som to urobiť a ani by si to nevšimli. Tak mi treba... Chodník na Kostrín nad Klátovou Novou Vsou ostane zarastený. Vďaka majiteľom. Chceli sme to urobiť nezištne, pre dobrú vec. Tak sme sa ako organizátori zrazu turistov rozhodli aspoň vyznačkovať náučný chodník, ktorý je síce oficiálne otvorený už dva roky (existujú mapy a informačné tabule), ale vyznačkovaný ešte nebol. Najhoršie na tom bolo to, že ani Lesy SR, ani Správa CHKO Ponitrie, ani miestne pozemkové spoločenstvo – nikto nevedel, že tu nejaký náučný chodník existuje... 

Od Správy CHKO Ponitrie a od Lesov SR sme dostali povolenie, že úsek na Kostrín môžeme vyznačiť len dočasnou miestnou značkou.  Konečne nám počasie dovolilo na Deň víťazstva sa k tejto práci dostať. Vladko zabezpečil farbu a štetce, Ala šablóny. Emil po prvýkrát vytiahol nové (iba týždňové) auto na turistickú akciu. Bolo nás osem do dvoch áut. Stále tí istí. Išli sme do toho s odhodlaním. Veľmi sme sa tešili, že tu po nás, aj keď len dočasne, niečo zostane. Vladko a Ala už nejaké tie skúsenosti mali, nakoľko značkovali nový náučný chodník v Trenčianskych Tepliciach, kde Vladko mal na starosti celý projekt výstavby chodníka, ktorý bol otvorený tento rok. Ja som sa chytila oceľovej kefy a spolu s „komisiou“ – Emilom a Peťom – sme čistením kôry stromu určovali, kde značka asi bude. Na rozkvitnutej lúke pod Kostrínom sme mali obedňajšiu prestávku. Lúka ponúkla úžasné výhľady na Ponitrie so žltými repkovými poliami a prekvapilo nás až 60 kusov slovenských orchideí - vstavača obyčajného. Cestou dolu to už išlo rýchlejšie. Do 16. hodiny sme vyznačkovali aj centrum obce. Chodník na Sádok sme si nechali, keď sa vysušia poľné cesty. Celkom sme vyznačkovali asi len tretinu náučného chodníka. Dávame si záväzok, že do zrazu ešte vyznačíme cestu na Sádok a ostatné do konca roka. Očividne nás značkovanie nadchlo. A preto aj takto chcem mojim kamarátom a svojej rodine POĎAKOVAŤ.

Ala

PS: Vedenie obce sľúbilo, že farbu preplatí. Ale ani po mesiaci (kedy tieto riadky píšem), sme sa od nikoho nedočkali slovíčka ďakujem...

 

 

 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com