9. októbra 2010 
Túlačka po strednom Ponitrí zo Sádku cez Vres na Kostrín   


Tam „hore“ nás v tomto roku asi majú radi... Kým v minulom roku nám lialo ako z krhly a Túlačku sme museli odložiť a spojiť s Mikulášom, v tomto máme na všetkých najdôležitejších klubových akciách naozaj parádne počasie. Sobota 9. októbra bola už rok dopredu venovaná VIII. ročníku TU-Túlačky stredným Ponitrím. Bolo to „čierne na bielom“, tak ako každý rok, aj v kalendári najdôležitejších celoslovenských podujatí KST a záujem o túto akciu mal aj Slovenský rozhlas, dokonca týždeň pred akciou, a aj deň pred akciou. Počasie, zaujímavé pamiatky a krásy prírody si prišlo užiť na trasu Sádok – Vres – Kozlica - Klátova Nová Ves takmer dvesto turistov!!!

Najväčšia účasť bola z Bánoviec nad Bebravou, odkiaľ prišlo 54 detí, učiteľov a rodičov aj so svojím predsedom KST Mariánom Chovancom, ktorý je zároveň aj krajským predsedom KST. Vidieť, že Bánovčania sa vo veľkom venujú aj detskej turistike. Tešili sme sa deťom zo Skačian pod vedením učiteľky Zuzany Šútorovej, deťom z Jacoviec s učiteľkou Martinkou Krhútovou, z internátnej školy v Topoľčanoch pod dozorom Hely a Petra Dragúňovcov a z Veľkého Klíža pod vedením učiteľky Zuzany Dolnej. Okrem členov KST Kamarát česť mesta Partizánske zachraňovala Dáša Lukáčová a jej sedemčlenná rodinná partia a najmä– učiteľka Gabriela Dragulová, ktorá spolu s rodičmi sprevádzala na túre takmer dvadsať detí - tí dnes patria k najskalnejším účastníkom našich podujatí. Partizánčania, najmä rodiny s deťmi a tzv. turistické krúžky na školách z centra mesta a zo sídlisk sa opäť prejavili ako národ leniví. A pri tom mali všetko ako na tanieri – zadarmo dopravu tam aj späť, zadarmo horúci čaj, špekačka s chlebom, koláč, lízanky...

A čo sa týka trasy, ani nevedia o čo prišli. V osemsto ročnom kostolíku na Sádku nám reštaurátor Martin Mikuláš, zakladateľ občianskeho združenia Slovacia Incognita, hovoril o najnovších archeologických objavoch, napríklad pod nánosmi iných omietok objavili unikátne fresky z 13. storočia. A my, túlačkoví priaznivci, sme ich videli medzi prvými. Od kostolíka viedla trasa najskôr poľnou, potom lesnou cestou na skalnatý vrch Vres. Zdatní turisti pod vedením troch členov nášho výboru (Majky, Aly a Emila) si okrem toho vybehli aj na druhý skalnatý kopec - na Kozlicu a pokračovali cez Vres hrebeňom Kostrína. Omladina si to lesnou cestou, povedľa práve dozrievajúcich jedlých gaštanov, nasmerovala priamo k centru Klátovej Novej Vsi. Tu sme nabehli na náučný chodník, ktorého časť sme na jar vyznačkovali. Ďalšou lahôdkou bol neobarokový kaštieľ z 18. storočia s parkom, ale aj ďalšia národná kultúrna pamiatka – zemianska tvŕdza zo 16. storočia. K nej sa už všetkým nechcelo, pritom bola pri hlavnej ceste...

Cieľom vyše trojhodinovej túry bol Salaš Kostrín, kde sme pre všetkých pripravili opekačku s pohostením a majitelia Salaša všetkým deťom uvarili čaj - nezištne. (Od pol desiatej tu pracovala „čata“ kamarátov pri príprave ohňa a 40 palíc na opekanie.) Na veľkej lúke pri rybníku, kde sa zrkadlil ďalší, v poradí tretí kaštieľ v Janovej Vsi, si deti tradične zmerali um a vytrvalosť v súťaži TUBEMUSO (túlačkový beh múdrej sovy). Prví piati z každej kategórie (a tých bolo tiež päť) si domov odnášali množstvo darčekov a víťazi navyše k tomu ešte aj ruksaky. O sponzorské darčeky sa postaral Juraj Píšťanský, „nádejný“ člen KST Kamarát.

Snáď najväčším problémom bolo obrovské množstvo účastníkov dopraviť na akciu a z akcie zasa domov. Vďaka obetavosti a ochote šoférov i vedúceho autobusárov z firmy Škríba - Vladimíra Šišáka sme to zvládli na jednotku, aj keď sa autobusy museli točiť až viackrát. (Vďaka finančnej podpore mesta nebudeme až tak stratoví...) S akciou sme my, organizátori spokojní a myslím, že tento príjemný pocit si odnášali domov aj túlačkoví účastníci.

Výsledky súťaže TUBEMUSO:

staršie žiačky: 1. Barbora Petríková z Partizánskeho, 2. Dominika Krištofová, 3. Mária Rihárová, obidve z KST Kamarát, 4. Romana Antalová, 5. Maťa Beňačková, obidve z Bánoviec n/B.,

starší žiaci: 1. Samuel Manina z Bánoviec n/B., 2. Juraj Čangel z Partizánskeho, 3. Dávid Nagy z Bánoviec n/B., 4. Michal Marikovič z Partizánskeho, 5. Filip Vlnka z Bánoviec n/B.,

mladšie žiačky: 1. Ema Lukáčová z Jacoviec, 2. Barbora Knapeková zo Skačian, 3. Lucia Lengyelová. 4. Monika Líšková, obidve z Veľkých Bielic, 5. Natália Vargová z Hradišťa

mladší žiaci: 1. Patrik Krhút z Jacoviec, 2. Šimon Ondrejka z Bánoviec n/B., 3. Ľuboš Briatka z Veľkých Bielic, 4. Timko Fabik z Veľkých Bielic, 5. Robert Raučina z Partizánskeho,

v kategórii detí do 6 rokov s mamičkami, resp. učiteľkami bol najrýchlejší Maťko Peško a druhá najmladšia účastníčka iba 5-ročná Viktorka Stanková, obaja z Veľkého Klíža.

PS:

Tradíciu túlania sa, resp. blúdenia (odkiaľ aj pochádza názov akcie) dodržali naši dvaja kamaráti – Janko Valášek a Marek Šútor. Tí najskôr zmeškali ráno autobus, Peťo Borszék ich doviezol do Klátovej autom s upozornením, po akej značke majú ísť... Samozrejme, že zablúdili. Našťastie však poslúchli cez telefón moju radu a vrátili sa späť po tej istej ceste...

Obrovské ĎAKUJEM patrí:

  • Majke, Ale a Emilovi za vodcovské služby na trase, za obsluhu pri občerstvení a pri neodmysliteľnej pomoci pri súťaži

  • majiteľom Salaša Kostrín za prepožičanie areálu a uvarenie čaju pre všetkých účastníkov

  • Peťovi, Jurajovi, Mirovi, Martinovi a Slávovi - čate „drevorubačov“, chystačov ohňa a paličkárov

  • Jurajovi Píšťanskému za sponzorské darčeky

  • Vladovi Šišákovi a jeho trom šoférom – za obetavosť a ochotu dopraviť toľké množstvo účastníkov

  • všetkým učiteľom, rodičom a vedúcim, že vytiahli deti do prírody


  • a najviac svojmu manželovi Peťkovi, ktorý to so mnou pred, i po akcii nikdy nemal ľahké, a vždy urobil všetko, o čo som ho požiadala.


Ala


 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com