Poďakovanie   


Je sobota, krásny jesenný deň a každý z nás si plánuje množstvo práce, ktoré má vykonať doma v záhrade či vo svojom okolí.. No niektorí z nás myslia i na deti, ktorým chceme ukázať našu prírodu, objaviť niečo nové, nepoznané a tak krásne.

A tak to bolo aj v sobotu 9. októbra, kedy bola naplánováná akcia klubu Kamarát, ku ktorému sa pridali deti z Partizánskeho,Veľkých Bielíc, Skačian, Veľkého Klíža, Banoviec, Jacoviec, Topoľčian, aby túto krásu objavili a zároveň pestovali hodnoty, ktoré sú veľkou doménou našej mladej generácie do budúcnosti.

Asi dve stovky detí z celého regiónu sa stretli na TU - Túlačke, ktorú organizovala pani Alena. Borszeková so svojimi členmi klubu Kamarát. Akcia s veľkým A, ktorá sa koná každoročne v jeseni, no na inom mieste. Zaujímavý výklad, skúmanie a pozorovanie pamätihodností, turistika, súťaže a všetko ostatné, čo k takejto akcii patrí si zaslúži obdiv a úctu, pretože urobiť niečo pre seba je prirodzené, no urobiť niečo pre také množstvo detí si zaslúži poďakovanie. A hoci si mnohí myslia, že je to samozrejmosť, nie je to celkom pravda. Lásku k prírode, k ľudom, by sme si mali ľudia pestovať už od malička, poznávanie a učenie sa niečomu novému je veľkou výzvou do budúcnosti. Pestovať nové priateľstvá a objavovať nepoznané sa určite oplatí. A ak sa nájde niekto, kto tomuto všetkému napomáha, je to skutočne obdivuhodné, lebo v dnešnej konzumnej dobe, každý z nás skôr myslí na seba a svoje potreby ako na tých ostatných.

Verím, že akcie Klubu Kamarát budú aj naďalej veľkou výzvou pre všetkých, ktorí majú chuť spoznávať prírodu, nových ľudí a pestovať dobré vlastnosti, ktoré sú v dnešnej dobe naozaj vzácnym artiklom. Všetkým členom klubu Kamarát držím palce, aby sa im aj naďalej darilo rozdávať radosť a množstvo nádherných zážitkov.

Gabriela Dragulová, ZŠ Veľké Bielice
..............

 

Chceli by sme sa poďakovať za super výlet. Deti boli spokojné, až nadšené. Rodičia tiež boli radi, že som ich niekde vytiahla. Verím, že sa ešte nabudúce sa k Vám pripojíme. Ešte raz ďakujeme.

Zuzana Šútorová a deti zo Skačian
..............

 

Vážená pani Alenka, ďakujeme Vám za príjemne strávenú jesennú sobotu vďaka Vašej Túlačke stredným Ponitrím. Spoznali sme ďalšiu časť krásnej prírody, ako aj vzácne národné kultúrne pamiatky.
S pozdravom,

žiaci turistického krúžku pri ZŠ Komenského Bánovce nad Bebravou a Balažovičová Irena.


 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com