5. decembra 2009
Z výročnej členskej schôdze

Klub slovenských turistov Kamarát Partizánske sa zúčastnil alebo zorganizoval v roku 2009 celkom 24 kolektívnych turistických podujatí. Mesačne to priemerne vychádzalo na jednu vlastnú akciu a jednu akciu organizovanú Regionálnou radou KST, ktorej členkou je aj vedúca KST Kamarát. Najvýznamnejšími tradičnými akciami KST Kamarát aj v roku 2009 boli brigáda ku Dňu Zeme, nočný pochod pri splne Mesiaca Selene a Tu- Túlačka po Strednom Ponitrí, v tomto roku spojená s Mikulášom v prírode.
Na začiatku roka clenovia KST zdolali v zime Javorový vrch, Vtáčnik, Skalku a Strážov, na jar absolvovali prechod Malými Karpatmi, Považským Inovcom, Ľubietovským Veporom a pochod z Donovál do Španej doliny, zdolali tiež Plavecký hrad, Klapy, Považský hrad, Kosteleckú i Manínsku tiesňavu a Baske. Medzi najkrajšie turistiky ukryté hlboko v pamäti účastníkov ostane projekt cezhraničnej turistiky do Slovenského krasu a Maďarska – letná návšteva jaskyne Domica a prechod Silickou planinou. Nezabudnuteľný zostane i výstup na tatranský Kriváň a výstup na Veľký Choč.
To je len podstatná časť aktivít, ktoré odzneli v správe o činnosti za rok 2009 na našej výročnej členskej schôdzi KST Kamarát Partizánske počas prvého decembrového víkendu. Klub okrem toho zabezpečoval stanovište vodníkova studnička na Ceste rozprávkovým mestom v Partizánskom alebo reprezentoval mesto na regionálnom zraze turistov v Bojnej, kde prevzal usporiadateľskú štafetu, keď sa spolu s obcou Klatova Nová Ves stáva spoluorganizátorom jubilejného X. zrazu.
Najaktívnejšou turistkou klubu do 15 rokov bola 13-ročná Dominika Krištofová, ktorá vyhrala aj súťaž troch okresov „100 jarných km“, tretie miesto získal Marek Šútor. Veľký škrt v aktivizácii najmä detí po prázdninách urobila daždivá jeseň. Keďže celý október a november každý víkend pršalo, veľa akcií sa zrušilo. Na záverečnú akciu Túlačka s Mikulášom prišlo však až 105 účastníkov, z toho vyše osemdesiat detí.
A samozrejme, že sme na výročnom stretnutí aj plánovali. Kalendár hlavných akcií na budúci rok už existuje, z toho dve – VIII. pochod pri splne Mesiaca SELENE a VIII. TU-Túlačka po Strednom Ponitrí – už vyšli v celoslovenskom kalendári podujatí KST. Pre tých, ktorí ešte stále váhajú vyrážať pravidelne, aspoň dvakrát do mesiaca do prírody a za krásami Slovenska, má klub pripravené naozaj zaujímavé výlety. Spomenieme aspoň hrad Pajštún v Malých Karpatoch, hrad Hričov v Súľovských skalách, pre zdatnejších Ohnište v Nízkych Tatrách, Tri koruny v Pieninách, či Kráľovu Hoľu. Klub Kamarát spoznáva aj veľa zaujímavých lokalít a pamiatky regiónu. Takže môže sa pridať každý – malý i veľký, zdatný i menej zdatný, i tí najstarší.
Okrem turistiky sa v diskusii navrhovala užšia spolupráca s Folkovým klubom Partizánske, ktorého výbor vlastne tvoria aj štyria členovia výboru KST Kamarát (predsedníčkou FK i KST Kamarát je Ala Borszéková, Mima Sivá, Vlado Dobiaš a Ala Dobiašová). Súčasťou tejto spolupráce bude aj jedna časť – folder venovaná činnosti FK na webovej stránke KST Kamarát. Kamaráti si dali za úlohu v spolupráci s obcou vyznačkovať aj nový náučný chodník, alebo aspoň časť, v Klátovej Novej Vsi, kde bude zraz. A pokračovať v hľadaní najkrajších a najstarších stromov v regióne.

 

 
 
 
 
 
   
© 2009 PeterBorszek.com